Soalan Lazim


1. SmartOS
SmartOS adalah aplikasi hypervisor yang merangkumkan pelbagai jenis OS didalam satu pakej. SmartOS berupaya untuk membantu anda dengan lebih cepat, selamat dan merupakan ZFS file system creation.
Jelajahi lebih jauh @http://smartos.org/

2. Node.js
Node.js adalah satu platform yang dibina menggunakan Chrome's JavaScript yang bertujuan memudahkan pembinaan aplikasi berskala. Node.js ini berkonsepkan event-driven dan non-blocking I/O yang pastinya lebih ringan dan cekap. Ianya sesuai untuk data-intensive real-time applications dimana berupaya digunakan dikeseluruhan peranti.
Jelajahi lebih jauh @http://nodejs.org/

3. Tawaran pakej
Pakej yang ditawarkan adalah merujuk kepada saiz maya Memory(RAM) dan Cakera Penyimpan (Disk Storage) yang akan dibina.
Nama pakej JenisA JenisB JenisC
RAM in Megabytes 1024 2048 4096
Swap in Megabytes 2048 4096 8192
Disk in Megabytes 51200 102400 204800
CPU Cap 200 400 600
Max Threads 2000 4000 6000
IO Priority 20 40 60
Virtual CPUs 1 2 4
Pakej adalah termasuk IP Address - Both Production & intern dan ianya boleh digunakan di setiap platform yang ditawaran.
Penerangan:
1. CPU Cap = CPU Bursting threshold
2. Max Threads= Bilangan program yang boleh dibina berdasarkan satu-satu proses
3. IO Priority = Mengenalpasti keutamaan zon-zon lain yang berkaitan

4. Datasets
Dataset adalah koleksi Platform(OS) yang ditawarkan kepada pengguna yang meliputi SmartOS, SmartOS+ (Unix+Apache+MySQL+PHP), CentOS, Ubuntu, Debian, Fedora dan Windows 2008 R2 Server. Platform dan pakej yang dipilih adalah termasuk bersama pakej yang dipilih sewaktu pembinaan virtual machine.

5. Menjana SSH-Key di Windows
Maklumat lanjut. Klik saya

6. Menjana SSH-Key di Linux
Maklumat lanjut di @http://www.cyberciti.biz/faq/linux-generating-rsa-keys
Selepas SSH-Key dijana, masukkan SSH-Key ke dalam akaun pengguna (user account). Rujuk Menjana SSH-Key di Linux untuk mengetahui bagaimana memasukkan SSH-Key.

7. Menjana SSH-Key di Mac Os X
Maklumat lanjut di @http://drupal.org/node/1070130
Selepas SSH-Key dijana, masukkan SSH-Key ke dalam akaun pengguna (user account). Rujuk Menjana SSH-Key di Linux untuk mengetahui bagaimana memasukkan SSH-Key.

8. Mengakses Virtual Machine menggunakan SSH-Key
Maklumat lanjut. Klik saya

9. Menghantar File Pengguna (User File) menggunakan SFTP
Maklumat lanjut. Klik saya

10. Mount Cakera Baru pada Windows Server
Maklumat lanjut. Klik saya

11. Mount Cakera Baru pada Linux Server
Maklumat lanjut. Klik saya

12. Kata Laluan Windows tauliah adalah disediakan dalam akaun pengguna.
Mengakses butiran mesin dan klik kata laluan tauliah untuk melihat butiran kata laluan.

 

 
Paparan Terbaik dengan menggunakan Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox dan Google Chrome versi terkini dengan resolusi melebihi 1024 x 768
Powered by Joyent